Over vrijheid, structuur en
vormen van vrijheid
David Grabijn
ISBN 9789077556269
224 pag.
€ 17,50

Waar komt vrijheid vandaan, wat betekent vrijheid in het dagelijks leven en voor de toekomst? De auteur woelt in de cultuur en de tijdgeest op zoek naar houvast bij de uitdagingen van het moderne leven. Vrijheid lijkt zowel een mooi ideaal als een vluchtige werkelijkheid te zijn. Toch blijft het vuur van de vrijheid branden.

Lees over blauwe, rode en gouden vrijheid. Over vrijheid in het persoonlijk leven en vrijheid in de samenleving. Een uitdagende, prettig geschreven analyse.

Voor iedereen die in dit actuele onderwerp is geïnteresseerd. Voor mensen die houvast zoeken in de vluchtige werkelijkheid van onze tijd. Voor wie belang stelt in de geschiedenis en mee wil denken over een buitengewoon belangrijk thema.

Met voetnoten en literatuurlijst.

De auteur studeerde psychologie en werkte onder meer als uitgever en ondernemer.

Meer over David Grabijn